Eko-sústredenie

25.02.2014 19:53

    15. februára sme začali s reorganozáciou celého projektu. Do tímu sme začlenili nových lídrov a spolu s nimi prebrali históriu celého projektu a snažili sa nájsť prípady, ktoré by oni riešili inak. Tiež sme si stanovili ako má vyzerať ideálny, správne vypracovaný projekt. Na základe tejto štruktúry sa nám podarilo vytvoriť si ideálny stav projektu a podľa neho vytýčiť ciele a postup. Tiež sme si definovali zámer a čo od projektu očakáva každí jednotlivec. Na záver sme spracovali ideálny návrh záhrady v 2D forme a zavŕšili tak 6 hodín práce. Sústredenie bolo aj akýmsi predznamenaním výmeny vedenia projektu.

    V tomto školskom roku nás čakajú ešte minimálne 4 takéto veľké stretnutia, na ktorých noví lídri s našou pomocou vypracujú nový projekt a postupne tak vymenia odchádzajúcich lídrov.