Ďakujeme

Týto ľudia nám boli v rokoch 2012 a 2013 drahocenne nápomocní a preto im z našej strany patrí veľké "ĎAKUJEME" 

2012

Mgr. Agnesa Mojžišová, Ing. Miroslav Škorupa, Ing. Gabriela Vaňová, Ing. Marián Vaňo, Marián Ďurčo, Peter Popovič, Peter Phanvan, Michal Jánošík, Lukáš Kekelák, Andrej Makovník, Ján Krištek, Mgr. Ingrid Krišteková, rod. Suržinová, Juraj Uherek, Branislav Vittek, Jozef Hudák, Mgr. Katarína Siváková, Mgr. Ladislav Javorský, Cyril Kohár, Peter Chytil, Ing. Rastislav Šimek, Ing. Zuzana Sobotová, Vladislav Handlovský, Pavol Kovács, o. Boris

2013

Mgr. Agnesa Mojžišová, Ing. Miroslav Škorupa, Marián Ďurčo, Peter Popovič, Peter Phanvan, Michal Jánošík, Ján Krištek, Mgr. Ingrid Krišteková, rod. Suržinová,

Cyril Kohár, Peter Chytil, Ing. Rastislav Šimek, Ing. Zuzana Sobotová, Vladislav Handlovský, Pavol Kovács, o. Boris, rod. Vaňová

propagácia- Mgr. Lucia Štecová, Veronika Klesniaková, Katarína Holéczyová, Filip Izrael