Ciele

Náš projekt nadobudne 4 funkcie: okrasnú, ekologickú, didaktickú a rekreačnú.

1. V OKRASNEJ FUNKCII plánujeme využiť radu odborníka na záhrady, aby sa nám podarilo zrealizovať kvalitný návrh, podľa ktorého naskôr zrealizujeme jednotlivé fázy, čiastočne ovplyvnené radou záhradníka. Po ukončení realizácie vyberieme tím, ktorý bude po zaškolení udržiavať záhradu.

2. Ďalej EKOLOGICKÁ FUNKCIA bude zahŕňať novo vzniknutý ekosystém, ktorý sa rozšíri výsadbou rastlín a výstavbou jazierka.

3. DIDAKTICKÚ FUNKCIU by môžeme rozdeliť na 2 kategórie a to na formálne vzdelávaine a neformálne vzdelávanie. Taktiež budú žiaci a profesori poučení o možnostiach, ktoré im bude poskytovaš Eko-Záhrada.
Vrámci neformálnej časti budú mať študenti prístup k informáciám týkajúcich sa rastlín, podané rýchlovzdelávacou formou, pričom to bude pôsobiť ako zábavná činnosť, do ktorej sa pustili dobrovolne a dá im to viac, ako keby boli do toho nútení učiteľmi.

4. Ďalšia funkcia je REKREAČNÁ FUNKCIA , ktorá bude umožnená vytvorením podmienok pre stolné a pohybové hry, ako sú slack-line alebo šach v životnej veľkosti, pričom budú tieto aktivity obklopené veľkým množstvom voľného priestoru, ktorý môže byť využitý pre iné pohybové alebo oddychové činnosti.