Ideálny stav

My študenti Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa vytvoríme originálnu pomôcku, záhradu. Okrem iného bude spĺňať didaktickú funkciu, to znamená, že do záhrady budú chodiť učitelia so žiakmi za účelom získať nové informácie z oblasti biológie, botaniky a iných predmetov. Záhrada bude taktiež spĺňať okrasnú funkciu. Chceme dosiahnuť aby do záhrady chodili aj okoloidúci, sadli si tam na lavičku a oddýchli si v prírode v centre mesta. Splnenie ideálu nám bude indikovať fakt, že sa ľudia v záhrade dobre cítia a sú s ňou spokojní.