Zámer

    Osobne si myslíme, že v centre Banskej Bystrice je málo priestoru vhodného na rekreáciu a preto vytvoríme záhradu, v ktorej ľudia zrekreujú či už hraním hier, športovaním, samoštúdiou alebo len príjemným posedením.

    Dnešné hodiny biológie sú len o učení a pozeraní obrázkov z učebnice a je lepšie raz videiť niečo naživo ako o tom 100-krát počuť. Taktiež je verejne známe, že generácia Y, ktorej súčasťou sme aj my, sa svojim počtom zväčšuje a preto je potrebné aby sme túto generáciu priviedli späť do prírody.

    Toto vnímame ako najzákladnejšie problémy, ktoré nás budú viesť k úspešnému ukončeniu našich prác.