Priebeh

    Príprava na projekt alebo lepšie povedané projektová výchova prebehla už v prvých ročníkoch nášho štúdia na gymnáziu, kedy nás k takejto činnosti viedla a nabádala naša pani profesorka Agnesa Mojžišová. Mala pre nás dostatok pochopenia,energie  a trpezlivosti aby nás priviedla na správnu cestu a nepriamo nám predurčila naše budúce a dovolíme si tvrdiť aj trvalé pôsobenie v oblasti projektového menežmentu, ktoré sme si veľmi obľúbili a osvojili. Patrí jej jedno veľké ĎAKUJEME.