Opis

Analytická etapa (november-december 2010)

    V tejto etape sme spolu s realizačným tímom analyzovali prostredie a teda potrebnosť tejto záhrady. Analýza prebehla pomocou ankety medzi študentami a zamestnancami školy.

Koncepčná etapa (január-apríl 2011)

    Tu sme navrhli s realizačným tímom niekoľko nasledujúcich postupov a začali sme s prípravou pomocou rôznych metód ako napríklad brainstorming a pod.

    V tomto termíne prebehla všeobecná koncepčná etapa. Následne pred každým grantovým kolom prebehla malá koncepčná etapa, v ktorej sme rozhodli, na akú časť záhrady budeme žiadať grant. Takáto etapa sa niesla od júna 2011 až po máj 2012, kedy sme sa pomaly okukávali a jasne si stanovovali ciele a ďalšie postupy.

1. Schvaľovacia etapa (jún 2012)

    Toho času sme podali žiadosť o udelenie grantu na výstavbu jazierka do Komunitnej nadácie Zdravé mesto vo výške 350€. Zároveň sme podali žiadosť škole o podporu vo výške 500€. Dodatočne sme počas realizačnej etapy uskutočnili zbierku v Katedrále sv. Františka Xaverského kde sa vyzbierala suma 350€. Konečný rozpočet bol teda 1000€ z dôvodu skresania rozpočtu zo strany Komunitnej nadácie Zdravé mesto na 250€. My sme sa ale nevzdali a pustili sme sa do relizácie.

1. Realizačná etapa (júl-august 2012)

    V tejto etape bolo naozaj veľmi horúco, pretože bola jadrom celého projektu. Viac sa o realizácii dozviete v kapitole priebeh 2012. 

1. Záverečná etapa (september-február 2012/2013)

    V tejto etape sme analyzovali výsledky a pripravovali sa na nasledujúce grantové kolá. Tiež sme začali s propagáciou na škole a tiež na štátnej súťaži SOČ, ktorú sme absolvovali aj v roku 2011.

2. Koncepčná etapa (marec-máj 2013)

    Tu sa navrhli práce, ktoré dotvoria okolie jazierka ako napríklad filter, rastliny atď.

1. Propagačná etapa (máj 2013)

    S propagačným tímom sme v tento mesiac propagovali projekt medzi našich študentov pomocou rôznych workshopov za podpory projektu Komprax.

2. Schvaľovacia etapa (jún 2013)

    Opäť nás podporila Komunitná nadácia Zdravé mesto sumou 330€ a tiež Katedrála sv. Františka Xaverského sumou 270€ vo forme zbierky.

2. Realizačná etapa (júl-august 2013)

    Ďalšie horúce mesiace, prázdniny. Viac sa o realizácii dozviete v kapitole priebeh 2013.

2. Záverečná etapa (september-...2013)

    V nej budeme podobne ako v prvej záverečnej etapa analyzovať výsledky. Prebehne tu aj dôležitý proces odovzdávania skúsenosti mladším a postupné "preberanie žezla", teda predávanie zodpovednosti a dôvery nasledovníkom, ktorí dúfame nesklamú a budú pokračovať v napĺňaní snov a ideálov.