2012

    Začali sme v pólke júla. Prvým realizačným krokom bolo zaborenie sa lyžice bágra do pôdy. Samozrejme, že tomu predchádzalo malé označenie pôdorysu a tiež kontrola inžinierskych sietí, ktoré nám ohromne skomplikovali plány. Naozaj aj nereálne návrhy sa stávali skutočnosťou avšak nakoniec sme zostali pri racionalite a reálne sme zhodnotili našu situáciu a o 2 metre sme jazierko posunuli.

    Za báger a tiež jeho dovoz sme veľmi vďační rod. Vaňovej, pretože nám veľmi pomohol. Pôvodne sme si mysleli, že 30 kubíkové jazierko sa za niekoľko hodín vykope avšak opak bol pravdou. A keď si ešte pomyslíme, že istú dobu bol v pláne ručný výkop tak je báger naozaj vážna pomoc.

    Tiež pri nás stál p. Ing. Miroslav Škorupa, ktorý zvládol návrh po technickej stránke a od rána do večera sledoval napredovanie výkopu.

    Pri výkope nastali prvé prekvapenia v podobe obrovského stavebného odpadu a tiež nevyznačeného septiku. Aj vďaka tomu sa profil jazierka menil za pochodu. 

    Následne sme podložie vyčistili a vysypali pieskom. Naň sme natiahli netkanú geotextíliu, ktorá zabraňuje prepichnutie fólie. Nakoniec sa natiahla jazierková fólia a napustili sme vodu.

    Postupne popri týchto prácach bol vedený elektrifikačný výkop, ktorého náklady hradila v plnom rozsahu rod. Vaňová.

    Do jazierka sme potom naukladali skaly nazberané z Hrona, ktoré nám pomohla transportovať firma TeleDat.

    Ďalej sme namontovali mostík a nainštalovali okysličovacie čerpadlá, ktoré hradil p.Škorupa.

    Na záver nám veľmi pomohla p. Ing. Zuzana Sobotová, ktorá nám za firmu Sadarch venovala niekoľko rastliniek.

    A na záver bolo usporiadané slávnostné ukončenie prác spojené s poďakovaním všetkým účastníkom a donorom projektu. Catering zabezpečila firma RybaKošice za čo taktiež ďakujeme.

    

    Po prečítaní si každý pomyslí, že amatérske vybudovanie takéhoto diela je jednoduché ale to sa len zdá. Sú to hodiny a mesiace venované ťažkej práci. Prázdniny sa nedajú nazvať prázdninami a škoslké dni školskými dňami. Sú to prebdené večery a nevyspaté rána. Koniec však stojí za to a to nás na tejto práci baví. 

    

nazačiatku